کف شیشه ای با استفاده از سازه فلزی و شیشه سکوریت لمینت ساخته می شود. شرکت درسان جام مجری انواع کف شیشه ای